0(212)291 53 56
             
Hizmetlerimiz
E-Bülten
İsim
E-Mail
 
Yaşlı Bakıcısı
Diğer Sitelerimiz

Mayıs Bahçe Bakımı

Bahçelerimizle ilgili olarak sulama, biçme ve yabancı ot temizliği başta gelen işlerimizdendir. Henüz körpe olan geniş yapraklı otları selektif ilaçlarla, çimenlere zarar vermeden yok etmek veya bütün yabancı otları, ucu çatallı demirle kökünden söküp atmak mümkündür.

Önemli bir işimiz de gübrelemedir. Uygun bir azotlu gübre ile, çimenlerin yıllık azot ihtiyacının yarısını bu ayda karşılanması doğru olur.


Ağır topraklı çimenliklerin kumlama işi de başlatılmalıdır. Gereğinde hastalık ve zararlılarla savaşmak lazımdır. Tohum ekme dönemi normal olarak bu ayın başında sona erer.

İlkbahar döneminde en uygun ekim zamanının Nisan ayı olduğunu daha önce belirtmiştik. Fakat güneşin fazla yakıcı olmadığı yerlerde çim tohumunu 15-20 Mayısa, hatta ay sonuna kadar bile ekmek mümkün olabilir.

Bozuk çimenlerin onarımı da yapılabilir. Park ve bahçelerimizi süsleyen bazı bitkilerin budanma ihtiyacının da olduğunu unutmamak gerekir.

Çiçeklenme dönemi artık sona eren bazı süs çalılarının dal ve sürgünlerinin kısaltılması veya bazı dallarının çıkartılarak taç ferahlığının sağlanması gerekir.

Bazı “Prunus” çeşitlerinin (örneğin P.triloba) yaşlı dallarını kesmek ve zayıf sürgünlerini kısaltmak için en uygun zamandır. Leylaklarda olduğu gibi, bazı süs ağaççık ve çalılarının geçen ve tohuma yönelen çiçeklerini de kesmek gerekir.

Bilindiği gibi, kışın yaprak döken bitki çitleri ilk defa bu ayın sonlarında veya gelecek ayın başlarında tıraşlanır.

Gene bu veya gelecek aydaki tomurcuklanma sırasında, güllerin genç sürgünlerinin kısaltılmasında da yarar vardır. Bu sayede bol çiçek vermeleri ve uzun süre çiçekli kalmaları sağlanmış olur. Bütün bunları birebir budama işi olarak hatırlamamız yerinde olur.

Çiçek üretimi ve dikimi ile ilgili işler;

Çiçeklenme dönemi sona eren peren çiçekleri kökten ayırarak veya parçalayarak üretebiliriz. Gypsophyla, Aguillegia, Coreopsis gibi peren çiçekleri, bazı bahçe Karanfili türlerini, yazlık Alyssum, Calendula, Portulaca, Delphinium, Escholzia, Chrysanthemum carinatum, Godetia, Nigella damescena, Tropae, Helianthus, Salvia horminum gibi çiçekleri, tohumlarını açık yastıklara ekerek üretmemiz mümkündür.

Bu tohumlardan çıkacak küçük fideciklerin şaşırtılması gerekecektir. Mart ayında camekanlar da ki tohum kasalarına ekilerek üretilen yazlık Phlox, Aster ve Krizantemler, Çin karanfili, Aslanağzı, Gaillardia, Levcoje, Mimulus, Ricinus, Ateş çiçeği, Cosmos, Calceolaria, Gazania, Kochia, Lobelia, Petunia, Tropae, Schizanthus, Statice, Verbena, Zinnia, Kadife, Vapurdumanı gibi çiçeklerin yetişmiş olan fidelerini ve gene camekanlarda çelikle yetiştirilen Sardunya, Bahçe Begonyası vb. çiçekleri de park ve bahçelerdeki yerlerine dikmek gerekir.

Begonya, Kana, Yıldız, Glayör ve bazı Lilia çeşitleri de Mayısta dikilirler. Glayörler genellikle bu ayın başından Haziran sonuna kadar dikilebilir. Kana’ların dikimine ay sonlarında başlamak ve bunu Haziran başlarında bitirmek yerinde olur.

Önemli bir su bitkisi olarak kullanılan Nilüfer’lerde genellikle bu ayda, kuvvetli ve killi toprakla hazırlanan yerlerine dikilmelidir.

Mart ayında olduğu gibi, ibreli ağaç ve ağaççıklarla gülleri, bu ayda da gübrelemek lazımdır. İlk tomurcukların göründüğü bu dönemde güllere metrekareye 30-40 gr. hesabiyle verilecek tam kompoze gübreler çok yararlı olacaktır.

Bu gübrenin özellikle “ potasyum fosfat ” bakımından zengin olması gerekir. Kaba bir hesapla bunlardan metrekareye bir iki avuç serpilir. Süper fosfat ilave etmek şartıyla, güllere gübre şerbeti de verebiliriz.

Gübrelerin toprağa hafifçe karıştırılması ve sonra da sulanması unutulmamalıdır.  Geçen çiçek saplarının kesilmesinden sonra Lale’lere ve tam çiçeklenme halindeki Süsen’lere de, bu kompoze gübrelerden birini vermek gerekir.

Kullanılacak gübre miktarı gene metrekareye 30-40 gr. üzerinden hesaplanır.

Daimi çiçek parterleri için gerekli bakım işleri

Çapa ile bitkiler arasındaki toprağın kabartılması, yabancı otların temizlenmesi ve kimyasal gübrelerle besin zenginliğinin sağlanması lazımdır.

Toprak organik madde bakımından fakirse, yanmış ahır gübresi tercih edilmelidir. Özellikle kurak yerlerde ve humusça fakir topraklarda bitkiler arasında kalan toprağın üzerini ıslak torf, kompost veya yanmış ahır gübresi ile örtmek çok yerinde olur.

Daimi çiçek parterlerinde yer alan soğanlı bitkilerin aynı yerde kalabilme süreleri çeşide göre değişir. Fakat genellikle 3-5 yılda bir bunları söküp yeniden dikmek gerekir.

Bu bakımdan süresi dolan veya üretim için yavrularının ayrılması gereken soğanları, çiçekleri geçip yaprakları kuruduktan sonra sökmeyi unutmamalıyız.

Aynı şey bazı peren çiçekler için de söz konusudur. Gerek ayırarak üretim ve gerekse yerlerini yenileme amacı ile peren çiçekleri de çiçekleri geçtikten sonra sökmek gerekir.

Hangi maksatla olursa olsun, peren ve soğanlı bitkilerin dikileceği toprağı çok iyi işlemek ve yanmış ahır gübresi ile bolca gübrelemek şarttır.

Hastalık ve Zararları dikkatle izlemek zorundayız. Gerekli ilaçlama işlerini zamanında yapmak lazımdır. Bu aydan itibaren sulama işleri, başlı başına bir önem teşkil eder.

Havaların ısınması ile birlikte, kış boyunca kapalı yerlerde korumakta olduğumuz çeşitli süs bitkilerini dışarı çıkartmakta da gecikmemeliyiz.

Bazı sarmaşık bitkilere yön verilmesi veya bunların gereği gibi bağlanıp toplanmaları da yapılacak işler arasındadır.

Bahçe Azotlu Gübre Tohum Ekme Dönemi Güller Çiçek Üretimi ve Dikimi Bahçe Karanfili Camekan Begonya Lilia Glayör Yıldız
Özel Şoför
Dadı
Bebek Bakımı
Bahçıvan
Ziyaretçiler
Tekil :
Çoğul :
 
 
Damla Bilişim

Valid XHTML 1.0 Transitional

Evpersoneli.net Damla İnsan Kaynakları Eğitim ve Danışmanlık Temizlik Gıda Bilişim Sanayii Tic.Ltd. Şti. ne bağlı bir sitedir.
Damla İnsan Kaynakları Ltd. Şti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Türkiye İş Kurumu, 22/12/2005 tarihli 100 sayılı izin belgesiyle faaliyet göstermektedir.