0(212)291 53 56
             
Hizmetlerimiz
E-Bülten
İsim
E-Mail
 
Yaşlı Bakıcısı
Diğer Sitelerimiz

Çocuk Bakımında Tercihler

Çocuk bakımı, çalışan bir ebeveyn tarafından bir çocuğun bakımı için kullanılan ve kendi kendine bakımı da içeren bir düzenlemedir.

Çocuk bakımı, bir çocuğun gelişimi için doğrudan girdiler sağlar. Ebeveynler tarafından belirlenen çocuk bakımı tercihini etkileyen birçok faktör vardır.

Genel olarak, çocuk bakım tercihini etkileyen etmenleri, çocuk bakımı düzenlemesi ile ilgili özellikler ve hane halkı ile ilgili özellikler olmak üzere iki gruba ayırmak mümkündür.

Çocuk bakım düzenlemesi ile ilgili olarak çocuk bakımı tercihini belirleyen en önemli iki faktör fiyat ve kalitedir.

Çocuk Bakımında Fiyat Tercihi

Çocuk bakım düzenlemesinin maliyeti, çocuk bakımı tercihini belirleyen en önemli etmendir. Bugüne kadar bu konuyla ilgili yapılan çoğu araştırmada çocuk bakım tercihinin çocuk bakım fiyatına olan duyarlılığı belirlenmeye çalışılmıştır ve çocuk bakım maliyetinin çocuk bakım tercihinde negatif bir etkisi olduğu bulunmuştur.

Çocuk Bakımında Kalite Tercihi

Çocuğun sosyal, bedensel, psikolojik ve eğitim ile ilgili gelişimi kısmen de olsa çocuk bakım deneyimlerine dayanır.

Günlük bakım kalitesi ve çocuk gelişimi üzerine yapılan araştırmalar günlük bakım merkezlerinin hem ailenin verdiği hem de evde eğitim programı sağlayan bakımdan daha uygun olduğunu ortaya koymuştur.

Çocuk bakım tercihi modelinde, ebeveynlerin belirli bir bütçe kısıtı altında, en yüksek kaliteyi sağlayan düzenlemeyi araştıracağı varsayılır.

Çocuk Bakımında Ev Halkı

Çocuk bakım tercihini belirleyen hane halkı ile ilgili özellikler; hane halkı yapısı, hane halkı kaynakları ve zevk ve tercihler olarak toplanabilir.

Çocuk bakım tercihini etkileyen ve araştırmacılar tarafından da ölçülen hane halkı yapısı özellikleri; ailenin tek ebeveynli bir aile olup olmaması, çocuk sayısı, belli bir yaşın altındaki çocuk sayısı, çocuğun yaşı, ebeveynlerin eğitim durumu, ailede büyükanne ve büyükbaba gibi çocuğa bakabilecek başka bir yetişkinin olması, akrabaların uzaklığı şeklinde sıralanabilir.

Bu özelliklerin bazıları, özellikle de eğitim seviyesi, araştırmacılar tarafından hane halkının tercihleri için vekil olarak kullanılmıştır. Kavramsal belirsizliğe rağmen, annenin eğitim seviyesi bakım tercihinde pozitif bir etki oluşturmaktadır.

Çocuk bakımına ilişkin kararın genelde anne tarafından verilmesi olasıdır. Annenin kendi çalışma saati üzerindeki kontrolü daha büyük olduğundan çocuk bakım kararını verirken kendi kazancını diğer aile gelirinden farklı bir şekilde değerlendirebilir. Dolayısıyla, çocuk bakım tercihi analizinde, annenin kazancı ile diğer hane halkı gelirini ayırmak faydalıdır.

Her çocuk bakım servisi için fiyatın sabit tutulduğu varsayılırsa, annenin ve diğer hane halkı kazancının, ücretli bakımın genelde ücretli olmayan bakımdan daha kaliteli olmasından dolayı, ücretli bakım ile pozitif ilişkisi olduğu varsayımı yapılabilir.

Çocuk Bakım Çocuk Bakımı Çocuğun Bakımı İçin Çocuk Bakım Tercihi Çocuk Bakım Tercihleri Çocuk Bakımında Fiyat Çocuk Bakımında Kalite Çocuk Bakım Kalitesi Çocuk Bakım Servisi
Özel Şoför
Dadı
Bebek Bakımı
Bahçıvan
Ziyaretçiler
Tekil :
Çoğul :
 
 
Damla Bilişim

Valid XHTML 1.0 Transitional

Evpersoneli.net Damla İnsan Kaynakları Eğitim ve Danışmanlık Temizlik Gıda Bilişim Sanayii Tic.Ltd. Şti. ne bağlı bir sitedir.
Damla İnsan Kaynakları Ltd. Şti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Türkiye İş Kurumu, 22/12/2005 tarihli 100 sayılı izin belgesiyle faaliyet göstermektedir.